FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

FUA@TUL.CZ
485 353 506
Mgr. Jitka Havlíková
tajemník fakulty
jitka.havlikova@tul.cz
+420 485353594 
Martina Wohlmannová
sekretariát
martina.wohlmannova@tul.cz
+420 485353593 
Eva Konopová
studeijní referent
eva.konopova@tul.cz
+420 485353506 
 

 

Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš
ERASMUS koordinátor, zahraniční studium 
konzultace: čtvrtek 9,00 - 11,00   
janoss.petr@seznam.cz
+420 608 568 604


Další kontakty

Technická univerzita v Liberci
Fakulta umění a architektury
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1